Home » ANBI-gegevens

ANBI-gegevens

Statutaire naam:
Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken

KvK nummer:
40410108 zie uittreksel

RSIN-nummer:
808234316

Post/bezoekadres:
Badhuisstraat 175
2584 HH Den Haag

Doelstellingen:
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage en omstreken zet zich in voor bescherming, behoud en zo mogelijk verbetering van natuur en het stedelijk landschap. AVN informeert publiek en politiek over de waarde van natuur en landschap. Zij volgt het doen en laten van de overheden in en om Den Haag kritisch en draagt bij aan het tot stand komen van beheers- en beleidsplannen.

Beleidsplan/statuten vereniging:
Klik HIER voor de statuten

Bestuursleden AVN:
Klik HIER voor bestuurspagina
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor hun activiteiten tenzij kosten gemaakt zijn op declaratiebasis.

Jaarverslagen:
Klik HIER voor pagina jaarverslagen