Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » bomen » Behandelde boomzaken

Behandelde boomzaken

Noord Westelijke Hoofdroute
28-07-2015
SAM_0631
Trajectdeel 1 van de Noord Westelijke Hoofdroute begint aan de Machiel Vrijenhoeklaan en loopt t/m de kruising Sportlaan/Kwartellaan. Hier wordt binnen afzienbare tijd een herinrichting uitgevoerd die ook grote impact heeft op het naastgelegen groen.
Moerweg, herinrichting kade
28-07-2015
SAM_0614
Ten behoeve van de herinrichting van het nieuwe kadebeleid wil de gemeente aan de Moerweg een grote dunning gaan uitvoering in de groenzone die langs de woonboten ligt.
Lekstraat kapaanvraag 89 bomen
28-07-2015
Afbeelding 87
Ten behoeve van de opslag van bouwmaterialen heeft de bouwer van de parkeergarage onder het Tournooiveld een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 89 bomen aan de Lekstraat.
Vestaweg kap 30 bomen t.b.v. waterberging
28-07-2015
Vestaweg
Ten behoeve van compensatie van waterberging is er voor de Vestaweg (Binckhorst) een kapvergunning aangevraagd voor 30 diverse bomen (omtrek 30-320 cm)
Dreigende kap lindes Laan van Haagvliet, Voorburg
28-07-2015
Afbeelding 88
In de Voorburgse Laan van Haagvliet ondervindt de straat veel hinder van wortelopdruk van de oude lindebomen in de straat. De gemeente beschouwd die wortelopdruk als een groot probleem en geeft de voorkeur aan kap en vervanging van de bomen.
Ontwikkeling tramtrace Norfolkterrein
28-07-2015
Afbeelding 86
Voor de ontwikkeling van dit tracé wordt een adviesgroep opgestart. Voor een algemene informatiebijeenkomst op 3 juni jl. ontving de AVN een uitnodiging.
Herinrichting Kerkplein
28-07-2015
Afbeelding 85
Voor het Kerkplein is een schetsontwerp gemaakt. De gemeente wil het stenige plein rond de grote kerk een groene uitstraling geven.