Home » NIEUWS

Moerascipressen Buza worden verplant

 
 

De adviescommissie bezwaarschriften heeft het bezwaar dat de AVN had aangespannen tegen de kapvergunning voor de moerascipressen achter het gebouw van Buitenlandse Zaken gegrond verklaard. Het advies luidt nu dat de bomen verplaatst moeten worden. Een mogelijke geschikte locatie is de oever van de Schenk bij de nieuwbouwwijk aan de Boekweitkamp.

Unieke verplanting van vier Haagse Iepen

Geplaatst op
 
 

Vier beeldbepalende Haagse iepen (Ulmus Pumila) van ongeveer 80 jaar oud worden binnenkort op unieke wijze verplant. De bomen op de Sportlaan, tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Oude Buizerdlaan, worden op verzoek van de omgeving én omdat ze zo bijzonder zijn, verplant naar de Groenzone Haagse Beek aan de overkant van de weg. De verhuizing is nodig in verband met de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen.

Essenkap in Haagse Bos veel te voorbarig

Geplaatst op
 
 

Toen Staatsbosbeheer Den Haag (SBB) in 2017, wegens vermeende besmetting door de essentaksterfte, aankondigde een groot aantal essenbomen in het Haagse Bos te zullen kappen, hebben deskundigen van de AVN (Haagse natuurbescherming) datzelfde najaar een ronde gemaakt langs een representatief aantal essen in het bos.

Advies AVN Florence Nightingalepark

Geplaatst op
 
 

De AVN spant zich al sedert 2007 in voor het behoud van de rust in het Florence Nightigalepark, dat met Buurtpark Het Kleine Hout één geheel vormt. Zeker nu er in de toekomst 6.000 woningen bijkomen en 14 % van het park opgeofferd is aan 41 eengezinswoningen moet de verbinding tussen beide parkdelen gehandhaafd blijven. Dat vraagt om een ecologisch verbinding in de vorm van een open waterpartij en recreatieve routes. Klik HIER voor volledig document

Bouwen in het Parnassiabos, kan dat zomaar?

Geplaatst op
 
 

Parnassia heeft plannen voor nieuwe woonwijken op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. Daarvoor zou 4,6 ha bos moeten worden geofferd. De AVN pleit voor behoud van natuurwaarden en heeft een alternatief plan geschetst. Download HIER het rapport van de AVN