Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » "Genees de kastanjes langs Scheveningseweg"

"Genees de kastanjes langs Scheveningseweg"

Afgelopen jaar is er veel te doen geweest rond de Scheveningseweg. Nadat de HTM constateerde dat de railfundering dringend vervangen moet worden, rees bij de gemeente de vraag hoe om te gaan met de zieke kastanjes langs de trambaan. Op initiatief van de gemeente boog een denktank van deskundigen en leken zich over verschillende oplossingsvarianten. Een meerderheid koos ervoor om de rij kastanjes te vervangen door lindes. J’ørn Copijn deed een second opinion.
Lees hier het rapport van J’ørn Copijn