Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Haagwinde

Haagwinde 2016-1

008
Er komt een nieuw groenbeleidsplan van de gemeente aan, de opvolger van ‘Groen kleurt de stad’. De burger krijgt hierbij de gelegenheid om eigen ideeën aan te dragen. Dat kan via de website: hethaagsegroen.nl.
010
3200 Hagenaars hebben gereageerd op de plannen voor het Internationale Park, 1800 stuurden ansichtkaarten met “Red de Scheveningse Bosjes” en 1400 schreven een eigen reactie. Daar zitten vast veel AVN-leden bij. Nog heel veel dank voor uw steun aan de natuur! Kort voor het ter perse gaan van de Haagwinde kwam het heuglijke nieuws dat Wethouder Revis heeft geconstateerd dat er ...
016
In de Structuurvisie van 10 jaar geleden zette de gemeente Den Haag al in op een stadsverdichting voor 37.500 extra inwoners. In het nieuwe beleid ‘Ruimte voor de Stad’ wordt gekeken naar alle ongebruikte locaties. Zowel lege kantoren als lege plekken. Waar kan er nog gebouwd worden in de stad ? “Liever niet in groene pareltjes”, zeggen bewoners en ook de AVN. Door: ...
015
Tussen 1830 en 1862 werd het Kanaal naar Scheveningen gegraven. Oorspronkelijk bedoeld om Den Haag een verbinding met zee te geven. De exploitanten van de Scheveningse badhuizen hielden dat plan tegen omdat het kanaal ook zou gaan dienen om het vuile grachtenwater uit Den Haag te lozen. Dat was in de 19e eeuw nog een open riool.
020
Sinds dit jaar heeft Nederland een nationale vogel,namelijk de grutto (Limosa limosa) een weidevogel bij uitstek.Via het programma Vroege Vogels,dat tien vogelsoorten nomineerde, viel de keuze - met ruim een kwart van de 40.000 uitgebrachte stemmen - op de grutto ! Door: Adri Remeeus
2016-01 klein-19
Op meer en meer plekken in Den Haag is de Japanse Duizendknoop te vinden. Op het eerste gezicht een mooie plant. Heldergroene steel met rode vlekjes en aan de takken ellipsvormige bladeren. Een hele groep van soms wel manshoge stengels is een fraai gezicht. Maar schijn bedriegt. Deze plant behoort tot de zogenaamde invasieve exoten, planten en dieren die van elders hier expres of per ongeluk zijn ...
2016-01 klein-24
Als we straks opnieuw plannen maken om de Scheveningse Bosjes te renoveren, dan mogen we de historie niet uit het oog verliezen. Zoals we voorzichtig omgaan met de landschapsarchitectuur van onze landgoederen uit voorbije eeuwen, zo moeten we ook respectvol acteren bij het herstel van het bos tussen Den Haag en Scheveningen. Landschap en cultuurhistorie gaan hier immers hand in hand. Door: ...
2016-01 klein-28
Een bos beheren kost geld. Sinds de recessie moet Staatsbosbeheer (SBB), beheerder van het Haagse Bos, bezuinigen. Tegelijk met het dichtdraaien van de geldkraan moeten de bosbeheerders creatief gaan denken om meer inkomsten uit het bos te halen dan houtverkoop alleen. Beleidsmatig was er al een duidelijke inzet om de recreatie te bevorderen. De Gebruikersgroep Haagse Bos (GHB) werd onlangs ...
2016-01 klein-33
Quo vadis? of wel: Waar gaat gij heen? Dat klinkt deftig maar de Koekamp vormt wel een heel bijzonder stukje Den Haag en dat verdient deftige woorden. Ziet u die zwanen daar zwemmen? Nergens zo deftig als daar. Door: Joost S.H. Gieskes
2016-01 klein-37
Onlangs kreeg de AVN vragen van omwonenden over de bomen op het Koningsplein. Hier staan onder andere veel mooie paardenkastanjes waarvan er twee gemerkt waren met een groen kruis. Waarom waren deze bomen nu gemerkt en wat houdt dit verder in? Een korte schouw ter plaatse bevestigde het vermoeden, dat ze zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte (KBZ) en om die reden gekapt moeten worden. ...
2016-01 klein-39
In de vorige eeuw waren er nogal wat twijfels over het al of niet invoeren vanuitheemse boomsoorten. De ervaring had geleerd dat die wel eens problemen gaven. Vooral de massaal aangeplante Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) breidde zich zo snel uit dat hij niet anders dan met grote moeite onder controle was te houden. Er zijn echter ook soorten die het heel goed doen, zoals bijvoorbeeld de ...