Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Haagwinde

Haagwinde 2016-2

008
Drie maanden geleden schreef ik hier over de ‘Agenda Groen’ en de inspanningen van de gemeente Den Haag om onze burgers daarbij te betrekken. Via een speciale website ‘hethaagsegroen. nl’ zijn meningen verzameld en er zijn drie stadsgesprekken geweest. Dat was zeker waardevol, hoewel mij van het hart moet dat de belangstelling uiteindelijk niet erg groot bleek te zijn. Op ...
2016-02-web_Pagina_03_Afbeelding_0006
Ruimte voor de stad’ is een initiatief van wethouder Joris Wijsmuller. In plaats van een structuurvisie voor de komende 25 jaar op te leggen, wil hij dat bewoners zelf hun ideeën kenbaar maken. Waar zijn kansen voor intensiever ruimtegebruik door te verdichten, verduurzamen, vergroenen of meer variëteit in het programma toe te voegen.
2016-02-web_Pagina_04_Afbeelding_0001
Twintig jaar geleden kreeg de wijk Regentes een nieuw buurtpark op de plek waar een kwart eeuw lang de Haagse vuilverbranding had gestaan. Om zijn naam eer aan te doen zou ‘De Verademing’ een groene oase in de dichtbebouwde wijk Regentes moeten worden. Dat groen valt tegen, want in plaats van een wandelpark met bomen en struiken werd de ruimte ingevuld door sportvelden met kunstgras, ...
2016-02-web_Pagina_05_Afbeelding_0002
In het kader van het herstel van een historische Zochertuin werden onlangs 135 jaar oude zomereiken van een laantje van de buitenplaats Oosterbeek gerooid en vervangen door nieuwe eikenboompjes. Het merkwaardige is dat de oorspronkelijke plantafstand in de rij negen meter was, terwijl nu werd gekozen voor een nieuwe plantafstand van zes meter. Dit voorval geeft aan­leiding om eens nader op ...
2016-02-web_Pagina_06_Afbeelding_0002
2016-02-web_Pagina_07_Afbeelding_0001
Het Altantik Wall Museum wil het aantal opengestelde bunkers in de Nieuwe Scheveningse Bosjes aan de rand van de Badhuisweg uitbreiden. Op deze locatie zijn er al twee toegankelijk voor publiek. De bunkers zijn van maart tot oktober enkele zondagen per maand geopend. In mei en juni worden schoolklassen rondgeleid.
2016-02-web_Pagina_07_Afbeelding_0004
Sinds eind vorig jaar is de AVN samen met een aantal wijkverenigingen en andere belangenorganisatiesin gesprek met de directie van Madurodam over de uitbreiding die het ministadje graag wil maken. Madurodam heeft eerst een inventarisatie gemaakt van de meningen van belanghebbenden. Maar sinds januari is er een aantal keren rechtstreeks overleg geweest met alle partijen.
2016-02-web_Pagina_07_Afbeelding_0004
Wethouder Revis heeft besloten de plannen voor het Internationale Park (de verbinding van de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark) in te trekken.
2016-02-web_Pagina_08_Afbeelding_0001
De Scheveningseweg is 351 jaar geleden aangelegd op voorstel van Constantijn Huygens. Dwars door de jonge duinen die toen ’s Graven Wildernisse genoemd werden. De weg werd omlijst met acht rijen bomen en een stuif­dijk. Dat laatste om te verhinderen dat het zand uit die Wildernisse de weg weer onbruikbaar maakte. In die tijd een wereldwonder, het Scheveningse Muzee wijdde er vorig jaar ...
2016-02-web_Pagina_09_Afbeelding_0001
Het Haagse Klein Zwitserland ligt ingebed tussen Van Alkemadelaan en Plesmanweg. Ondanks de groene omgeving blijkt het grootste deel van het terrein uit verhard oppervlak te bestaan. De speelvelden zijn voornamelijk kunstgras en gravel. Wijkvereniging Duttendel-Wittebrug nam het initiatief om het sportcomplex te verduurzamen. Om de biodiversiteit te verbeteren bedacht men een vlinder-venturi. ...
2016-02-web_Pagina_10_Afbeelding_0001
Er zijn maar weinig vogels die een echt exotische kleur geven aan ons landschap. De ijsvogel, ook wel blauwe speer genoemd, is er een van. Hij is niet alleen fraai, maar vertelt ons ook veel over de kwaliteit van ons milieu.
2016-02-web_Pagina_11_Afbeelding_0003
Wandelend in onze bossen kun je je moeilijk een voorstelling maken van de afmetingen van volwassen sequoia’s. Om daarvan een idee te krijgen zouden we de hoogste bomen in ons land kunnen nemen. Die worden tussen de 45 en 50 meter. Op 45 meter hoogte heeft de sequoia zijn onderste zijtak, die op zijn beurt nog eens 45 m lang kan zijn en 2 m dik ! Een volgroeide sequoia is zo’n 90 meter ...