Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Haagwinde

Haagwinde 2016-3

008
‘De boerderij der dieren’ ? Er is reden voor zorg als het gaat om de ontwik­kelingen op en langs het Haagse strand. Ook heeft de AVN met de directie van Maduro­dam een gesprek gehad over de door Madurodam gewenste uitbreiding
Haagwinde-2016-3-groot-4
Eind 2015 maakte Madurodam kenbaar te willen uitbreiden in het hele bos aan de ach­terzijde tussen Haringkade, Ver-Huellweg en Teldersweg. De gemeente, de bewonersor­ganisaties en de AVN gaven als randvoorwaarde mee dat groen in kwantiteit en kwaliteit niet achteruit mag gaan en dat het achterliggende bos voor het publiek toegankelijk moet blijven. Maar de planschets die nu klaar ligt, ...
Haagwinde-2016-3-groot-35
Wie denkt op mooie dagen rustig in de duinen van het Westduinpark te kunnen wandelen komt nu al bedrogen uit. Je wordt voortdurend achterna gezeten door auto’s, tractoren met aanhanger en ander gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, maar vooral rolstoelen en scootmobie­len moeten regelmatig in de kant duiken omdat er weer een ‘rechthebbende’ langs moet.
alles-klein-43
De buitenplaatsen rond Den Haag en Leiden zijn vrijwel allemaal hoog en droog gesitueerd op een voormalige strandwal (oude duinenrij), en via een heerweg (openbaar) en/of opvaart vanuit de naastgele­gen stad goed bereikbaar. Welgestelde stede­lingen ontsnapten in de zomermaanden graag aan de vieze en stinkende steden. Waren de eer­ste buitens niet meer dan een ...
Haagwinde-2016-3-groot-53
Zodra het broedseizoen ten einde loopt, stromen de aanvra­gen voor kapvergunningen weer binnen. De AVN houdt altijd een extra oogje in het zeil. Er was een aanvraag bij voor drie Italiaanse populieren In de Beijersstraat (Transvaal). AVN­ boomdeskundige Bas Steenks ging op onderzoek uit.
haagwinde-3-wbp
Heeft u zich aangemeld voor een van de stadsgesprekken over de Scheve­ningse Bosjes en het Westbroekpark? Dat kon tot 5 september. Als u er niet bij kunt zijn,kunt u tot 17oktober ook digitaal meepraten.We hopen dat velen van u dat doen, zoals ook veel AVN leden dit jaar hebben gereageerd op de eerste plannen voor het Internationaal Park.
Haagwinde-2016-3-groot-58
Den Haag is rijk aan muurplanten. De waarde van muurbegroeiingen is meerledig: oude, verweerde muren met begroeiingen krijgen karakter door de groene uitstraling en verhogen daarmee de cultuurhistorische waarde. Het geheel aan muren en muurbegroeiingen is een micro-ecosy­steem op zich en draagt zo bij aan de natuurwaarde in de stad. Karakteris­tiek zijn vooral de muurbegroeiingen op de ...
alles-klein-72
Ter gelegenheid van het 90 jarig Jubileum gaat de AVN een boekje uitgeven over Haags groen uit verleden en heden. Hiervoor kunnen we dankbaar gebruik maken van de 25 afleveringen die Frans Beekman tussen 2007 en 2013 schreef voor Haagwinde. Fotograaf Jaap Lemstra zorgt voor de moderne (kleuren)foto’s op exact dezelfde plaatsen. We geven u vast een voorproefje in onderstaand artikel. Het ...
Haagwinde-2016-3-groot-62
De treurbeuk (Fagus sylvatica ‘Pendula’) is een zeldzaamheid onder de Haagse bomen. Op vier locaties staat hij als monumentaal te boek: de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan, de begraafplaats Oud Eik en Duinen, de binnenplaats van scholengemeenschap Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg en een vierde exemplaar aan de rand van de vijver in landgoed Oosterbeek.
Haagwinde-2016-3-groot-71
Een boom die van slordigheid houdt
Haagwinde-2016-3-groot-1
Wat wij u nog wilden vertellen