Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Haagwinde

Haagwinde 2017-4

jos
In de provincie Zuid-Holland moet de komende jaren een kwart miljoen woningen gebouwd worden. Omdat niemand wil dat de laatste groene gebieden in onze provincie helemaal rood gaan kleuren, komt een groot deel van deze bouwopgave op de schouders van de stedelijke kernen te liggen. De gemeente Den Haag is in de planningsfase actief aan de slag gegaan om hier een zo groen en duurzaam mogelijke ...
Haagse bos 3
Aan het eind van schooljaar 1950 won ik de eerste prijs voor plant- en dierkunde. Als prijs kreeg ik een toen 19 jaar oud boek dat niet in de handel verkrijgbaar was. Het was een schot in de roos en wekte mijn grote interesse voor de natuur in mijn leefomgeving. Het boek heette ‘Het Bos in Den Haag’ en was uitgegeven door de AVN.
Koekamp
De plannen voor de Koekamp worden 13 december in de raadscommissie besproken. De wethouder wil de verbinding tussen de Koekamp en het Haagse Bos vergroenen en het groengebied meer toegankelijk maken. Dat lijkt een loffelijk initiatief. Goed voor de ecologische verbindingen en aangenaam wandelen, zo dicht bij het centrum. Maar is dat wel zo?
Rosarium kopie
Eind november heeft de Gemeenteraad de visie van de denktank voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark met een grote meerderheid vastgesteld (39 voor, 6 tegen). De visie zal worden verwerkt in een uitvoeringsplan dat begin 2018 door de Raadscommissie zal worden besproken, nog voor de verkiezingen.
Scheveningseweg kopie
Voorstel spoorvervanging aangenomen. Over de Scheveningseweg heeft de gemeenteraad in dezelfde vergadering eind november een besluit genomen. Het college heeft voorgesteld het meerderheidsadvies van de ‘Denktank voor spoorvervanging Scheveningseweg’ te volgen. (NB dat is een andere denktank dan de denktank voor de Scheveningse Bosjes). De raad ging daarin mee, drie moties werden ...
Nieuwe 3-manspolder 3
Enige tijd geleden maakten wij melding van herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder. Het wordt een nieuwe waterberging tussen Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Inmiddels is, na tien jaar voorbereiding, op 26 oktober de eerste symbolische steen gelegd.
Molenslag 2
De Archeologische Werkgroep Den Haag en Omstreken is al meer dan 10 jaar bezig de archeologie van Solleveld in kaart te brengen. Tegelijk zijn er door de gemeenten Den Haag en Westland bij gelegenheid gedetailleerde en grondige onderzoeken gedaan naar o.a. het Merovingische grafveld van Solleveld en de Middeleeuwse boerenbewoning. Een spraakmakend onderzoek van de laatste jaren heeft ...
Smient 1
Elk najaar komen ze ons land binnenvliegen om hier de winter door te brengen. Zelfs parkvijvers worden bezocht. Velen zullen dan ook vertrouwd zijn met deze vrolijk fluitende eenden. De mannetjes hebben een fraaie vosbruine kop, doorsneden door een gele lengtestreep. Maar, hun rust wordt verstoord; gedonder in de lucht.
Escamplaan
Het Florence Nightingalepark heeft ernstig geleden onder de bouwplannen, maar samen met het buurtpark ’t Kleine Hout aan de overkant van de Escamplaan kan het park nog een aantrekkelijk geheel vormen. Maar op 7 november besloot het college van B&W op dit weggedeelte maar liefst 7.600 verkeersbewegingen toe te staan.
bomen in middenbermen2 kopie
In onze stad zijn meerdere wegen met een brede, groene middenberm. Zo’n groenstrook leent zich uitstekend om te beplanten met bomen. Deze aanplant zorgt voor een rustig beeld voor de weggebruiker, zeker als het tegemoetkomende verkeer door het groen wordt afgeschermd. Ook is er vaak sprake van een ecologische verbinding tussen groengebieden.
Schermafbeelding 2017-11-17 om 10.48.27
We kennen twee soorten abelen: de witte en de grauwe. Allebei familie van de wilg en het geslacht populier. Maar abelen hebben wel een heel eigen karakter.