Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Haagwinde

Haagwinde 2018-2

portret Jos
Het is opvallend: tijdens alle overleggen in het voortraject van bouw- en stadsvernieuwingsprojecten heeft iedereen, de stedenbouwkundige, de projectontwikkelaar, de gemeenteambtenaar, de politicus… de mond vol van duurzaamheid en groen. De term natuurinclusief bouwen wordt maar al te graag gehanteerd, het is duurzaamheid wat de klok slaat en ook het AVN-idee van het principe van ...
aazwerfvuil
De stuivende duinen in het Westduinpark hebben een grote aantrekkingskracht op de vrije recreant die zich echter niet bewust is van de schade die hij of zij veroorzaakt. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de natuurwaarde in dit Haagse N 2000-terrein. Onlangs trok Eric Wisse, coördinator van de vrijwilligersgroep Westduinpark, hard aan de bel. (KLIK HIER VOOR PDF-PAGINA) Door: Aletta de ...
1942 Wasinrichtingkopie zw-w
Op 5 juni 1865 kreeg de ‘Wasch- en Bleekinrigting’ aan de Haringkade van de gemeente Den Haag voor 99 jaar een duinterrein in erfpacht. Drie maanden eerder richtten zeven heren een naamloze vennootschap op om de financiële middelen voor de opstart bijeen te brengen. De procedure was kort, de enige milieuvoorwaarde was dat er geen vuil water in het kanaal mocht afvloeien. (KLIK ...
chemocode
De Europese Unie heeft onlangs het gebruik van een groep insecticiden verboden. Terecht want 84% van onze voedingsgewassen is voor bestuiving afhankelijk van insecten. Zonder bijen en zweefvliegen geen appels, peren, aardbeien, pompoenen, pruimen, kersen, bramen, frambozen, bessen, bonen, noten, sinaasappels en nog veel meer.(KLIK HIER voor de PDF) Tekst en foto's: Hans van Helden
plattegrond zw-w
Ooit gehoord van ‘De Witte Vlek’ in Madestein? Waarschijnlijk niet. Het is een van de laatste ruige terreintjes aan de rand van Den Haag. Bestemming ‘Groen’, dat gelukkig wel. Er komt nu meer ruimte voor natte natuur. De AVN denkt mee bij de planvorming. (KLIK HIER voor PDF) Door: Aletta de Ruiter
ockenburgsestraat
Regelmatig krijgt de AVN een noodkreet van leden die zich grote zorgen maken over het bomenbeleid binnen de gemeente Den Haag. Het gaat dan altijd over kapplannen waarbij grote aantallen bomen sneuvelen ten behoeve van herinrichting van de omgeving. Hoe gaan we daarmee om? Door: het bestuur
Steinerduin 2
Tussen het Westbroekpark en het monumentale Rudolf Steinergebouw, ligt een wilde tuin met veel soorten kleurrijke bloemen, struiken, bomen, takkenrillen en composthopen. Het is een privétuin die heel goed functioneert als ecologische verbinding tussen de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en de groengebieden richting Oostduinen. (KLIK HIER voor PDF) Tekst en foto's: Caroline de Jong
Voorgevel
Het monumentale KLM-gebouw aan de voet van Hubertusduin en Klein Zwitserland wacht een grote verbouwing. Waar jarenlang het ministerie van Verkeer en Waterstaat was gevestigd, komt nu een woonbestemming. De wijkvereniging Duttendel-Wittebrug doet voorstellen voor een inpassing met veel groen.
Politiek kleur
De kogel is door de kerk. Op 29 mei presenteerden de onderhandelaars van de vier grootste fracties hun coalitieakkoord. Daarvoor maakten ze gebruik van de input van andere fracties, 100 organisaties, bewoners enz. Het akkoord gaat voor duurzaam, dat is goed voor mens èn natuur. Ook voor het groen staat er veel positiefs op papier.
Schermafbeelding 2018-06-05 om 14.10.21
Bij het televisiespelletje 1 op 100 (27 januari jl.) wist de speler alle 100 opponenten weg te spelen op één na. Toen kwam de beslissende vraag. De speler moest als antwoord kiezen tussen het woord ‘parallellepipedum’ en ‘fractaal’. Hij koos het eerste woord. Het was fout ! Had hij maar ‘fractaal’ gekozen. Dan had hij een klein fortuin gewonnen. Maar ...
Hulst bessen
De hulst komt vooral voor in beuken- en eikenbossen, de boom verdraagt een zure bodem en kan met weinig licht toe. Het is vrijwel zeker de meest bekende boom in ons land. Hij komt overal, tot op de meest onwaarschijnlijke plaatsen voor. Als enige groenblijvende inheemse loofboom neemt hij in ons bomenbestand een bijzondere plaats in.(KLIK HIER voor PDF-pagina) Tekst en foto's: Jaap van Loenen