Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Hoe groen is de partij waar u op stemt?

Hoe groen is de partij waar u op stemt?

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De AVN komt op voor bescherming van de natuur. Waar staan de politieke partijen? Wat staat in hun verkiezingsprogramma’s?
Nu de economie weer aantrekt en veel mensen graag in Den Haag willen wonen, ontstaat er opnieuw grote druk om in het groen te bouwen. Gelukkig bevestigde nagenoeg de hele gemeenteraad nog in december 2016 dat zij de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH) in stand wil houden en waar mogelijk versterken. De SGH bestaat uit de grote groengebieden en de ecologische verbindingszones ertussen. Partij voor de Dieren, Groen Links en Haagse Stadspartij hebben in hun verkiezingsprogramma’s ook de bescherming daarvan hoog in hun vaandel, net als allerlei mooie maatregelen voor de natuur. PvdD en GL hebben gestemd tegen bouwplannen in het groen. HSP-wethouder Wijsmuller heeft de ontwikkeling van een groot appartementencomplex in het groene Stokroosveld gestopt. Gelukkig staat bescherming van de duinen of natuur ook in de programma’s van SP,  VVD, D66, Partij voor de Eenheid en 50plus.

Het is fijn dat er veel partijen opkomen voor meer groen in de stad, vergroening van versteende wijken en de aanplant van bomen. Ook ‘natuur-inclusief-bouwen’: o.a. groene daken, groene gevels, het vervangen van tegels door groen en nestkasten, wordt veel genoemd. Door dubbel ruimtegebruik -wegen of parkeren onder de grond-  komt er extra ruimte vrij voor groen. Wegen zijn ook barrières voor mens en dier. Zeven partijen zijn daarom voorstander van overkluizing van de Teldersweg in de Scheveningse Bosjes.

Tegengaan klimaatverandering en luchtvervuiling, goed voor mens en natuur
Nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s leggen de nadruk op maatregelen voor duurzaamheid, het tegengaan van klimaatverandering door alternatieven voor fossiele energie te gebruiken en energiegebruik te verminderen in gebouwen en bij vervoer. Alleen de PVV vindt mobiliteit belangrijker dan duurzaamheid. Toch valt op dat hun programma in dit opzicht minder fel klinkt dan dat van 2014. Ook Groep de Mos geeft het klimaat geen hoge prioriteit.
Behalve voor het klimaat helpen bovengenoemde maatregelen ook tegen luchtvervuiling, een groot probleem voor onze gezondheid en voor de natuur. Stikstof-depositie uit de lucht draagt bij aan het afnemen van biodiversiteit.  Veel partijen zetten de fiets op één, willen het openbaar vervoer bevorderen en verbeteren en geven de voetganger voorrang. Alleen PVV en Groep de Mos komen vooral op voor de auto, o.a. door goedkoop parkeren. Het laatste krijgt met name de nadruk bij de PvdE. CDA, VVD, D66 en 50+ vinden doorstroming van het gemotoriseerd verkeer belangrijk.Voor wie wil weten wat de verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma hebben gezet over natuurbehoud en groen hebben we een overzicht gemaakt dat u HIER kunt downloaden.