Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Jaarvergadering op zaterdag 14 april

Jaarvergadering op zaterdag 14 april

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de AVN wordt dit jaar gehouden op zaterdag 14 april. De bijeenkomst vindt plaats in de kelderzaal van de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan 50 A, 2565 AE Den Haag
De vergadering begint om 10.30 uur en uurt tot ca 12.00 uur. De zaal is vanaf 10.00 uur open om alvast een kopje koffie te nuttigen. Na afloop wordt u van harte uitgenodigd om gezamenlijk de lunch te gebruiken. Aansluitend is er vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur een lezing. Er is keuze uit twee onderwerpen: "Ontstaan en gebruik van de Haagse Beek" door secretaris Aletta de Ruiter en/of "Natuur kan het dak op" door landschapsarchitect J'ørn Copijn. De stukken voor de vergadering kunt u onderstaand downloaden.

Graag opgeven voor donderdag 12 april voor 12.00 uur via info@avn.nl of telefonisch 070-3388100


Agenda
Concept verslag vorige ALV van 22 april 2017
Jaarverslag 2017 algemene deel
Jaarverslag 2017 portefeuillehouders
Financieel jaarverslag 2017
Begroting 2018