Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Natuurwerkochtend in Landgoed Ockenrode (4 uur)

Natuurwerkochtend in Landgoed Ockenrode (4 uur)

Zaterdag 9 december 2017, zaterdagen 6 jan, 20 jan, 3 febr, 17 febr, 3 mrt, 17 mrt. 2018
Verzamelen: 9.00 uur
Adres: Monsterseweg 172
, Den Haag

De Vrienden van Ockenrode ontfermen zich elke veertien dagen op zaterdagochtend over de overwoekering door Amerikaanse
Vogelkers op het landgoed Ockenrode aan de Monsterseweg. Er kan altijd hulp gebruikt
worden. Werkhandschoenen en gereedschap zijn aanwezig.
Graag aanmelden op 070-33.88.100.