Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » Nieuwsberichten anker

Nieuwsberichten

Unieke verplanting van vier Haagse Iepen
02-11-2018
pluimiep

Vier beeldbepalende Haagse iepen (Ulmus Pumila) van ongeveer 80 jaar oud worden binnenkort op unieke wijze verplant. De bomen op de Sportlaan, tussen de De Savornin Lohmanlaan en de Oude Buizerdlaan, worden op  verzoek van de omgeving én omdat ze zo bijzonder zijn, verplant naar de Groenzone Haagse Beek aan de overkant van de weg. De verhuizing is nodig in verband met de herinrichting van de route Kijkduin-Houtrust. Op de plek waar de iepen staan, wordt een ventweg aangelegd en tegelijkertijd wordt het riool vervangen.

AVN bezorgd om Krimlindes Noordeinde
25-09-2018
Schermafbeelding 2018-09-24 om 15.47.16
De AVN is bezorgd over het voortbestaan van twee oude Krimlindes op het Noordeinde. De bomen dreigen te worden gekapt vanwege het nieuwe ontwerp voor het Wilhelminamonument.
Uitbreiding Bunkermuseum gaat niet door
24-09-2018
Schermafbeelding 2018-09-25 om 18.57.43
Dankzij een samenwerking van omwonenden, bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen en AVN heeft het bezwaar tegen verdere uitbreiding van het bunkermuseum in de Nieuwe Scheveningse Bosjes succes gehad bij de raadscommissie ruimte!
Essenkap in Haagse Bos veel te voorbarig
10-07-2018
Essen Haagse Bos
Toen Staatsbosbeheer Den Haag (SBB) in 2017, wegens vermeende besmetting door de essentaksterfte, aankondigde een groot aantal essenbomen in het Haagse Bos te zullen kappen, hebben deskundigen van de AVN (Haagse natuurbescherming) datzelfde najaar een ronde gemaakt langs een representatief aantal essen in het bos.
24-05-2018
FN-park
Bouwen in het Parnassiabos, kan dat zomaar?
07-03-2018
Schermafbeelding 2018-02-04 om 21.56.00
Parnassia heeft plannen voor nieuwe woonwijken op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. Daarvoor zou 4,6 ha bos moeten worden geofferd. De AVN pleit voor behoud van natuurwaarden en heeft een alternatief plan  geschetst. Download HIER het rapport van de AVN
Advies AVN voor herinrichting Koekamp
11-01-2018
Koekamp
De AVN stuurde al eerder haar visie over de plannen voor de Koekamp aan het college. De belangrijkste criteria zijn: behoud van aaneengesloten bos of park, geen kap van bomen en geen verstoring van de ondergrond, geen verlichting in het groen. Daarom hebben wij enkele belangrijke voorstellen om de plannen te verbeteren aan het college en de gemeenteraad gestuurd.
Standpunt AVN kastanjes Scheveningseweg
27-09-2017
Scheveningseweg
Rond het agendapunt ‘Advies Denktank Spoorvervanging Scheveningseweg’, dat afgelopen woensdag 4 oktober in de raadscommissie Leefomgeving werd behandeld, (maar wegens gebrek aan tijd is verdaagd naar volgende maand) leven t.a.v. de keuze voor kap van de kastanjebomen verschillende gedachtes. Graag leg ik u onderstaand uit hoe er binnen de AVN gedacht wordt en waardoor mogelijk verwarring is ontstaan.
Onderzoeks- projecten AVN geven resultaat
20-09-2017
BMP Scheveningse Bosjes
Ten behoeve van actualiteiten in het Haagse groen voert de AVN regelmatig zelf onderzoek uit of laat dit door deskundige derden doen. Afgelopen half jaar waren er drie onderwerpen die daarvoor in aanmerking kwamen:
Ecowal en dakgroen voor Madurodam
20-09-2017
Madurodam 0,7 ha plan
Op 6 juli jl gaf een grote meerderheid van de gemeenteraad toestemming aan Madurodam om 6000 m2 uit te breiden in het achterliggende bos. Dat was echter alleen mogelijk nadat er afspraken waren gemaakt over voldoende compensatie voor het stuk bos dat verloren gaat. De AVN blijft kritisch meedenken om zoveel mogelijk natuur te behouden.
Gebouw Bloem en Daal gaat niet door Natuur belangrijk
13-04-2017
IMG_8271
De bouw van een groot appartementencomplex aan de Daal en Bergselaan tussen Bergkerk en Ranonkelstraat gaat definitief niet door. Het groene eiland dat daar op de hoek van het Stokroosveld ligt is te waardevol om te laten verdwijnen.
Standpunt AVN t.o. uitbreiding Madurodam
06-03-2017
Half logo AVN
Binnen de Haagse discussie over de uitbreiding van Madurodam blijken misverstanden de ronde te doen over de houding en het standpunt van de AVN. In onderstaande verklaring willen we daarin graag duidelijkheid scheppen.
Klik hier het AVN advies dat is gestuurd naar Raadsleden en Wethouders over het Collegevoorstel en PUK Uitbreiding Madurodam (juni 2017)
Stedelijke Groene Hoofdstructuur blijft beschermd!
10-11-2016
Agenda Groen
De  AVN heeft erop aangedrongen dat het gemeentebestuur de verplichting tot het in stand houden en versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur weer op neemt in de nieuwe Agenda Groen 2016. Zie ook brief aan college.
En met succes! Op 6 oktober hebben zowel wethouder Revis als Wijsmuller dit principe  ondersteund.  Wethouder Wijsmuller voegde nog te dat de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in bestemmingsplannen moet worden vastgelegd.

Natuurkwaliteit Madurodambos
04-11-2016
Madurodambos
De AVN heeft afgelopen jaar een inventarisatie gemaakt van de natuurkwaliteit van het bos achter Madurodam. De kans is groot dat een derde van het bos geofferd wordt aan de uitbreiding van het attractiepark. De AVN wil aan Madurodam en de politiek duidelijk maken dat het offeren van zo'n groot stuk stedelijke natuur geen weg terug kent.
Voorstellen voor het beheer van de Scheveningse Bosjes
19-09-2016
DSC04157
De AVN doet hierbij voorstellen voor het beheer van de Scheveningse Bosjes, ten behoeve van het beheerplatform Scheveningse Bosjes en/of de denktank Scheveningse Bosjes/Westbroekpark.
In dit document worden, naar aanleiding van eerdere beheerdocumenten, voorstellen gedaan door AVN-leden en derden die zich betrokken voelen bij het natuurschoon van de Scheveningse Bosjes, incl. Belvedereduin en Waterpartij. Reactie van geïnteresseerden zijn welkom via info@avn.nl
Uitbreiding Madurodam in duinbos ?
18-07-2016
Delta madurodam crop
Vrijdag 9 juli 2016 heeft de AVN het laatste voorstel van Madurodam op schrift gekregen. Ondanks het inkrimpen van de plannen gaat daarmee toch nog 16.000m2 natuurrijk bos verloren. De AVN vindt dat te veel. Het is in strijd met de randvoorwaarden van de gemeente en de uitgangspunten van de organisaties: kwantiteit en kwaliteit van het  groen moet behouden blijven en vrij toegankelijk voor publiek. Het gaat hier om aaneengesloten, rustig bos met leefgebied voor eekhoorns en veel vogelsoorten. Bovendien is het de ecologische verbindingszone tussen Scheveningse Bosjes en Westbroekpark en verder. Het huidige bosperceel is van veel betere natuurkwaliteit dan het bospark dat Madurodam ervan wil maken op eigen terrein.
21-03-2016
Oosterbeek rotonde klein
Reactie AVN op plannen Internationaal Park
15-01-2016
Half logo AVN
De AVN heeft een reactie geschreven op de plannen voor het Internationaal Park. Tijdens de afgelopen weken hebben duizenden Hagenaars geprotesteerd tegen de plannen uit het Ambitiedocument van de wethouder Boudewijn Revis. Verschillende  belanghebbendengroepen  hebben een facebookpagina gestart om publiek voor te lichten en gezamenlijk argumenten te verzamelen. De AVN heeft allereerst samengewerkt met alle wijkverenigingen rondom de Scheveningse Bosjes. Daarna is er contact gezocht met de Facebookgroepen en hebben we ook deelgenomen aan de demonstratie op 10 januari. We hebben interviews gegeven aan het programma Nieuws en CO op NPO 1 en met dagblad Trouw. NRC en radio West hebben weer aandacht besteed aan de organisatoren van de demonstratie. Er heerste een enorme saamhorigheid. Half Den Haag is zich rot geschrokken van de plannen.
Bijgaand treft u de reactie van de AVN.
AVN wandelroute App nu ook voor android
14-01-2016
android app
De AVN heeft van een aantal interessante wandelroutes in Den Haag in een App gemaakt. deze is nu te downloaden in de App store op een iPhone of in de Google play store voor Android smartphones. Zoek naar AVN wandelroutes. Veel wandelplezier
Geef uw reactie op de plannen Internationaal Park
01-01-2016
Kaartje nieuwe indeling SB
Doet u ook mee? We vragen u om uw mening over park en bos te sturen (tot 17-01-2016):
per e-mail naar info-internationalezone@denhaag.nl
of per post naar:  Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Afdeling Projectmanagement Den Haag (PmDH), t.a.v. mevr. M. Dijkstra, Postbus 12655, 2500 DP Den Haag, onder vermelding van ‘Internationaal Park’.
01-12-2015
DSC04184
Plan Snowworld voor Raad van State
05-11-2015
Idee hoogte verlengde baan SnowWorld klein
Of de derde baan van SnowWorld in het Buytenpark tot ruim 300 m mag worden verlengd en tot ongeveer 70 m verhoogd is vanaf nu een zaak van de Raad van State. De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft namelijk vrijdag 30 oktober het gemeentelijk besluit hierover ter beoordeling voorgelegd aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van dit hoogste administratieve rechtscollege in Nederland.
Advies behoud 54 lindebomen Van Deventerlaan
24-07-2015
IMG_5078
Op verzoek van enkele bewoners uit de Voorburgse Van Deventerlaan heeft boomdeskundige Bas Steenks een advies geschreven over de levensverwachtingen van 54 oude lindebomen na ingrijpende graafwerkzaamheden in de straat voor aanleg van riolering. De gemeente Voorburg liet eerder weten dat de kans op onherstelbare schade zeer groot is. Bas Steenks legt uit waarom dit scenario wel  mee zal vallen en dat behoud van de oude bomen grote kans van slagen heeft.
Kastanjes Koninginnegracht mogen blijven
23-06-2015
kastanjes kon.g. klein
De monumentale kastanjes kunnen blijven. Dat besloot afgelopen week de voorzieningenrechter van de Raad van State.

AVN-advies voor bikersroute Uithof
06-04-2015
biker
Op verzoek van de AVN en de Haagse Vogelbescherming (HVB) wordt er een natuuronderzoek gedaan naar de consequenties van de aanleg van een moutainbiketrail in de Uithof. De recreatiebehoefte voor bikers blijkt groot en de gemeente Den Haag wil graag aan de vraag voldoen.
Vette klei in landgoed Marlot funest voor natuur
05-01-2015
IMG_6546
Afgelopen herfst is er in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuw dijkje aangelegd langs de doodlopende boezemwatering in park Marlot. Bij de afwerking van de werkzaamheden heeft de aannemer de overgebleven klei uitgestort tussen de eikenbomen aan weerszijden van het fietspad. Dat is funest voor de natuur van de oorspronkelijke zandbodem.
Bosgeschiedenis van de Hollandse kust
11-09-2014
IMG_4338
Hoeveel invloed heeft de mens in de loop der eeuwen gehad op de ontwikkeling van de bossen op de oude strandwallen? Het Haagse Bos is hier een laatste overblijfsel van. Esther Vogelaar deed er in 2012 wetenschappelijk onderzoek naar en kwam tot de ontdekking dat het (nuttig) gebruik van bos en ontbossing elkaar sterk hebben afgewisseld. In Haagwinde leest u een verkort artikel. Haar hele scriptie is HIER te downloaden.
Symposium AVN bespreekt biodiversiteit
10-06-2014
DSC03594
Ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter Frits Prillevitz organiseerde de AVN op 3 april jongstleden een symposium over biodiversiteit. Een inspirerend onderwerp waarvoor drie sprekers waren uitgenodigd die ieder met een eigen invalshoek het thema benaderden. Doelstelling van de bijeenkomst was het verzamelen van ideeën als aanzet voor een nieuw gemeentelijk groenbeleidsplan in 2015.

AVN maakt eigen visie voor Haags Binnenduinbos
19-09-2013
Bospad
De ontwikkeling van het Internationale Park voor de Vrede, zoals de gemeentelijke planontwikkelaars de groengebieden rond de Scheveningse Bosjes noemen, baren natuurliefhebbers grote zorgen.  Wat wil Den Haag met het gebied? Blijft de tot op heden zo kenmerkende rust gespaard of wordt het groen straks gebruikt als decor voor meer culturele activiteiten? (De visie is HIER te koop)