Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » over AVN » Wie zijn wij

Wie zijn wij

De AVN is van oudsher een maatschappelijke beleidsorganisatie die wordt aangestuurd door deskundige vrijwilligers. De opbouw van de organisatiestructuur is als volgt:

  • Bestuur
  • Dagelijks bestuur (voorzitter, Vice-VZ,  penn.meester, secr.)
  • Portefeuillehouders
  • Coördinatoren
  • Functie adviseurs
  • Werkgroepen

- Bestuur en Portefeuillehouders overleggen seperaat en eens per maand.
- Portefeuillehouders vergaderen op de eerste maandagavond van de maand
- Het Bestuur vergadert op de derde maandagavond van de maand
  Verder contact verloopt per email.
- Het Dagelijks bestuur komt bijeen indien noodzakelijk op maandagochtend.
- De coördinatoren vergaderen met de Portefeuillehouders.
- De functie-adviseurs vergaderen niet, maar zijn beschikbaar op afroep.
- Er zijn reguliere werkgroepen (groengroep en redactiegroep) en tijdelijke werkgroepen (actualiteiten werkgroep)