Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage en omstreken
AVN site » home » Zienswijzes e.d.

Zienswijzes, bezwaren, inspraken en adviezen

2018-01-10 Advies inrichting Koekamp
2018-01-10 Zienswijze herziening bestemmingsplan Madestein / Vroondaal
2017-12-22 Bezwaar kapvergunning 18 bomen Sir Winston Churchilllaan Rijswijk
2017-12-06 Aanbevelingen AVN t.a.v. stadsentree Koekamp
2017-11-07 Advies boomaanplant Nieuwe Scheveningse Bosjes
2017-11-02 Zienswijze conceptbestemmingsplan Den Haag Centraal
2017-10-10 Zienswijze Concept voorlopig ontwerp stadsentree A12 en stadsentree Koekamp
2017-08-08 Bezwaar kapvergunning 6 bomen Nieuw Eyckenduynen
2017-06-23 Advies AVN t.a.v. Raadsvoorstel uitbreiding van Madurodam
2017-03-14 Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning bunkermuseum Westduinpark
2017-03-07 Bezwaar Bunkers Badhuisweg
2017-01-31 Bezwaar Kapelweg ongenummerd
2017-01-31 Bezwaar strandhuisjes Kijkduin
2017-01-05 Motivatie keuze AVN voor Scheveningseweg variant 3 B
2017-01-02 Zienswijze verkeersdocument gebiedsontwikkeling Leyweg/Escamplaan
2016-11-03 Brief aan wethouder m.b.t. Uitwerkingskader Madurodam
2016-10-03 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oude Waalsdorperweg
2016-09-01 Reactie op Agenda Groen
2016-08-15 Reactie op strandnota 2017-2022
2016-07-07 Zienswijze conceptbestemmingsplan Leidschenveen
2016-04-13 Zienswijze concept ontwerpbestemmingsplan Vogelwijk
2016-03-31 Bezwaarschrift parkeerterrein ICC
2016-03-27 Zienswijze concept strandnota 2017-2022
2015-12-21 Zienswijze Ontwerp-Bestemmingsplan Zorgvliet
2015-11-11 Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Statenkwartier
2015-07-07 Zienswijze Ontwerp-Bestemmingsplan Belgisch Park
2014-11-26 Inspraak over herinrichting Kijkduin in Cie Ruimte
2014-10-22 Bezwaar tegen kap van 14 iepen aan de Aaltje Noordewierstraat
2014-09-04 Advies compensatie natuur NAVO-gebouw Oostduinen
2014-08-30 Factsheet oude eiken Oosterbeek
2014-06-10 Quickscan brandschade Park 't Loo in Voorburg
2014-03-05 Inspraak cie Ruimte over Tender Landgoed Ockenburgh
2014-02-17 Zienswijze op ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland
2014-02-05 Inspraak cie Ruimte parkeergarage Tournooiveld"
2014-01-11 Reactie op gebiedsvisie Internationale zone
2014-01-06 Advies Eikenlanen landgoed Oosterbeek
2013-12-20 Zienswijze parkje Javalaantje
2013-11-06 Zienswijze De eikenlanen van Landgoed Oosterbeek
2013-10-24 Bezwaar omgevingsvergunning Cremerweg
2013-10-15 Aandacht voor opheffing Landschapsbeheer Zuidholland
2013-10-08 Bezwaar tegen kap van diverse bomen nabij Landhuis Marlot-Reigersbergen
2013-09-11 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kijkduin juni 2013
2013-08-20 Zienswijze herziening provinciale structuurvisie
2013-07-24 Zienswijze bestemmingsplan en MER Scheveningen Haven
2013-06-28 Bezwaar kandelaberen platanen Albardastraat
2013-05-30 Inspraak gemeenteraad "Bestemmingsplan Bomenbuurt-NWHR
2013-05-29 Inspraak cie Sted. ontwikkeling "concept bestemmingsplan Fl. Nigtingalepark"
2013-05-15 Inspraak cie Leefomgeving "Initiatief voorstel Groene Ruimte voor Verbetering"
2013-04-17 Zienswijze bestemmingsplan Uithofslaan
2013-03-26 Zienswijze bestemmingsplan Houtwijk
2013-01-28 Zienswijze Reikwijdte en Detailniveau Scheveningen Haven
2013-01-14 Zienswijze beheerverordening Meer en Bos
2013-01-08 Zienwijze conceptbestemmingsplan Mariahoeve
2012-11-14 Zienswijze Ontwerp-beheersverordening Scheveningse Bosjes- Van Stolkpark
2012-10-22 Zienswijze Ontwerp Omgevingsvergunning Internationaal Strafhof
2012-09-26 Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Fl. Nightingalepark
2012-09-19 Zienswijze Kadernota Openbare ruimte (Park Zorgvliet)
2012-05-21 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Arendsdorp Oostduin
2012-05-21 Zienwijze Kapaanvraag Oosterbeek
2012-05-18 Zienswijze Lange Voorhout
2012-02-13 Zienswijze L.O.P. Duin Horst Weide
2011-09-11 Zienswijze SVIR